محصولات و خدمات

ماسک مو آلوئه ورا  DAHLIA- Paris Color

ماسک مو آلوئه ورا DAHLIA- Paris Color

قیمت : 240,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کریستال سرم آرگان داهلیا

کریستال سرم آرگان داهلیا

قیمت : 220,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کرم 11 در یک (کرم شیر) دالیا

کرم 11 در یک (کرم شیر) دالیا

قیمت : 210,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ماسک مو آلوئه ورا و آرگان دالیا DAHLIA- Paris Color

ماسک مو آلوئه ورا و آرگان دالیا DAHLIA- Paris Color

قیمت : 190,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی قهوه ای ماهاگونی داهلیا 4/5 DAHLIA Paris Color

رنگ موی قهوه ای ماهاگونی داهلیا 4/5 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی شرابی روشن داهلیا 7/62 DAHLIA Paris Color

رنگ موی شرابی روشن داهلیا 7/62 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بادمجانی تیره داهلیا 4/2 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بادمجانی تیره داهلیا 4/2 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بلوند قرمز مسی روشن داهلیا 8/64 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بلوند قرمز مسی روشن داهلیا 8/64 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن داهلیا 5/11 DAHLIA Paris Color

رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن داهلیا 5/11 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی قهوه ای دودی روشن داهلیا 5/1 DAHLIA Paris Color

رنگ موی قهوه ای دودی روشن داهلیا 5/1 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بلوند زیتونی متوسط داهلیا 7/11 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بلوند زیتونی متوسط داهلیا 7/11 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بلوند مسی روشن داهلیا 8/4 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بلوند مسی روشن داهلیا 8/4 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بلوند زیتونی تیره داهلیا 6/11 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بلوند زیتونی تیره داهلیا 6/11 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بادمجانی روشن داهلیا 5/2 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بادمجانی روشن داهلیا 5/2 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی قهوه ای مسی متوسط داهلیا 4/4 DAHLIA Paris Color

رنگ موی قهوه ای مسی متوسط داهلیا 4/4 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی شرابی تیره داهلیا 5/62 DAHLIA Paris Color

رنگ موی شرابی تیره داهلیا 5/62 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی مشکی پر کلاغی داهلیا 1/1 DAHLIA Paris Color

رنگ موی مشکی پر کلاغی داهلیا 1/1 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ موی بلوند مسی تیره داهلیا 6/4 DAHLIA Paris Color

رنگ موی بلوند مسی تیره داهلیا 6/4 DAHLIA Paris Color

قیمت : 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس نیلوسپند اشا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-اتوبان صیاد شیرازی - خیابان مکران شمالی - ساختمان نگین

تلفن : 021-22971658, 021-22971701, 021-26753326

وب سایت : www.nsasha.com


جستجو